לכל יום מימות בריאת העולם ישנה פעילות נפרדת, את ההפעלות מבצעים ב- 2 קבוצות.

5.00