במהלך המפגש יכירו הילדים ע”י משחק אטרקטיבי בשטח את ארבעת ערי הקודש, את המקומות הקדושים וסיפורים שאירעו בהם.

5.00