הילדים ילמדו על אמת, שקר ולשון הרע ע”י  משחק אינטראקטיבי במרחב, מלווה במצגת. ניתן  להעביר בזוגות/ לכל משתתף.

5.00