הילדים ילמדו על חשיבות מצוות אהבת ישראל, סיפור רבי עקיבא – שלימד אותנו את כלל ” ואהבת לרעך כמוך” וישחקו במשחקים שדורשים שיתוף פעולה מלא ואהבת ישראל בין המשתתפים.

5.00