האם אפשר לבקש מנכרי לפתוח דלתות אלקטרוניות במלון בשבת וביום טוב?

במקרה שהנר כבה ביו”ט וצריכים נר להדלקת נרות יו”ט האם ואיך אפשר לבקש מגוי להדליק?

האם אפשר לבקש מגוי לפני שבת לטלטל ילדים לבית הכנסת?

מה הדין לגבי העוזרת הגויה שעושה מלאכות מעצמה בשבת בבית כמו נקיון הרצפה, האם צריך להפסיק אותה או לבקש שלא תעשה זאת?

שאלות אלה ועוד רבות נוספות נדונו במסגרת שיעורי הלכה בוואטסאפ שקיים ‘מרכז רבני אירופה’ עם הגאון הרב שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ, רבה של קהילת ‘משכנות יעקב’ בשכונת רמת שלמה בירושלים ומחבר סדרת ספרי ההלכה ‘פסקי תשובות’ בה מובאים פסקי הלכה מעשיים מספרי פוסקים וספרי שו”ת במגוון נושאים. נושא השיעור במסגרת ‘המרכז’ היה אמירה לנכרי בשבת ויו”ט ושאלות רבות, חלק מהן מורכבות, הועלו על ידי רבנים מכל רחבי אירופה ונענו על ידי הגר”ש רבינוביץ.

מיזם שיעורי ההלכה של ‘מרכז רבני אירופה’ אשר מאפשר העלאת שאלות הלכה למעשה זכה להדים רבים בקרב רבני אירופה שרבים מהם משתתפים בו באופן פעיל.