כמאה רבנים שייצגו שורה של קהילות מכל רחבי העולם היהודי התאספו לכינוס כשרות מיוחד, שהתקיים השבוע בהונגריה והוא נערך בידי ‘מרכז רבני אירופה’. הכנס השתרע על פני שלושה ימים גדושים בהרצאות, דיונים וסימפוזיונים, בעיירה הציורית רצקווא שעל גדות נהר הדנובה.

 

הרבנים ממדינות רבות השתתפו בכינוס הכשרות הבינלאומי שיזם מרכז רבני אירופה. כידוע, מתאפיין ענף ייצור המזון בדינמיות ובכך שהוא אינו שקט על שמריו, דבר שמציב מטבע הדברים אתגרים לא פשוטים בפני הרבנים ומערכות הכשרות. לאור ההתפתחויות האחרונות בענף נדרשות הכרעות בסוגיות הלכתיות רבות, וכך התכנסו להם הרבנים לימים של דיונים בהם הקיפו את נושאי הכשרות מכל זויותיו והיבטיו.

 

נחיצותו של הכנס הורגשה מזה זמן רב, וב’מרכז רבני אירופה’ החליטו להרים את הכפפה. לרבני המרכז התנקזו שאלות רבות שחידדו את הצורך בהוצאה לפועל של כנס שיעסוק אך ורק בנושא הכשרות. כך מצאו עצמם קרוב למאה רבנים מכל רחבי העולם מסבים זה לצד זה, כאשר מיקומו של הכנס – בעיירה שלצד בודפשט בירת הונגריה – נבחר לאור הזמנתם של רבני בודפשט שביקשו לחזק את הקהילה היהודית במקום שזוכה לאחרונה לפריחה.

פתח את הכינוס מזכ”ל המרכז הרב מנחם מרגולין שעמד בדבריו על הצורך לקיים כינוס כשרות זה. והזמין את הגאון הרב סעדיה עמור אב”ד קהילת הספרדים בלונדון, לומר פרקי תהלים לרגל המצב.

 

הגאון הרב גרשון מנדל גרליק, אב”ד במילאנו וחבר נשיאות מרכז רבני אירופה אמר כי כינוס זה נותן לו כח להמשיך בפעילות המרכז.

 

יו”ר אגף הכשרות במרכז רבני אירופה, הגאון הרב פנחס ליבוש פדווא, רב ביהמ”ד “עץ חיים” באמסטרדם – הולנד, עמד בדבריו על ההתפתחות המאפיינת את ענף המזון והבהיר כי כל רב צריך להיות מומחה בכל ענייני הכשרות וידאג לחדש את עניני הכשרות החדשים לבני קהילתו.

 

“יש לי את הזכות לעמוד בראש אגף הכשרות במרכז רבני אירופה, כאשר למקום זה מתנקזות בכל יום שאלות בענייני כשרות המגיעות מכל רחבי העולם. אין ספק כי כינוס זה יהיה לעזר לכל הרבנים החברים”, אמר הגר”פ פדווא.

 

הגאון הרב משה טוביה ויסברגר אב”ד דק”ק עדת יראים בודפשט וחבר מועצת רבני אירופה הרחיב בדיון הלכתי בנושא ה-לטין, כשבמהלך הדברים נשמעו באולם הכינוסים ויכוחים הלכתיים ערים. את דבריו סיים הרב ויסברגר בהלכות חג הפורים העומד בפתח.

 

הגאון הרב ברוך אוברלנדר שליט”א אב”ד דק”ק חברת ש”ס בודפשט וחבר מועצת רבני אירופה, יליד המקום נשא משא הלכתי מעמיק. ומרתק בנושא אפיית המצות בהתאם למנהגי העדות השונות בתפוצות, וההבדלים ההלכתיים העולים מכך.

 

את המושב בו השתתפו הגר”י אפרתי והגר”א רובין שליט”א, פתח יו”ר המושבהגאון הרבמיכאל שמערלא, אב”ד שטרסבורג וחבר מועצת רבני אירופה שהודה למארגנים ודיבר על חשיבות ההתכנסות.

 

מארץ ישראל הגיע הגר”י אפרתי שליט”א, ראש ביהמ”ד להלכה בהתיישבות, שדיבר על נושא השמיטה והעלה לדיון גם את הסוגיה של ‘היתר המכירה’. בדבריו ביקש מרבני הקהילות באירופה להחדיר בקרב בני קהילותיהם המגיעים לארץ את הזהירות הנדרשת בהקפדה על המצוות התלויות בארץ, דבר שהם אינם מודעים לו.

 

הגר”א רובין ראש מערכת כשרות “מהדרין”, העלה לדיון מספר סוגיות הלכתיות והתמקד בחשיבות המעקב אחר ההתקדמות הטכנולוגית בענף המזון. כן הדגיש כי לא ניתן להעניק כשרות, מבלי שהרב נותן הכשרות יהיה מעודכן בכל פרט ופרט מהתפתחויות הטכנולוגיה, ומבלי שיהיה לרב נותן הכשרות ולמשגיח קשר ישיר כל העת עם המפעל.

 

האם ניתן להסתמך על הקודים ופירוטי הרכיבים המופיעים על גבי המוצרים? על נושא זה עמד הגאון הרב יוסף דוד פרנקפורטר, רב דק”ק ‘עדת יראים’ ואיגוד חרדים פאריז, שהתמקד בחובת השקיפות המוטלת על המפעלים בידי הרשויות ועד כמה ניתן להסתמך עליה, אם בכלל.

הגאון הרב לוי יצחק גרליק יושב-ראש המכון האירופאי להוראההפתיע את קהל הרבנים ,ברעיון חדשני לגבי מעקב תמידי ממוחשב על כלל מרכבי המזון .ובדרך זו יכולים לעקוב יסודית בכל מפעל באיזה מרכבים משתמש בעל המפעל.

 

הרב הגאון ר’ משה נחשוני שליט”א העוסק בנושא הכשרות זמן רב, דן בעניין הכשרת מלונות בחו”ל וחימום מוצרים בשני כיסויים. והביא את פסקו של מרן הגאון הרב שמואל הלוי ואזנר

 

הרב אהרן חסקל ראש מערכת הכשרותOK בישראל, נשא דברים מרתקים בסוגיית כשרות תעשיית המזון בסין. דברי הרב לוו במצגת מיוחדת ומרתקת.

 

שיעור מרתק בנושא טבילת כלים הושמע מפי הרה”ג צבי כהן, מחבר סידרת הספרים הנודעת בכל תחומי ההלכה, ששם דגש על דינים רבים שאינם ידועים בתחומי טבילת כלים.

 

במהלך השיעורים התעוררו דיונים פוריים בין המשתתפים שהציגו שאלות רבות בעניין, לצד עמדותיהם של גדולי הדור שליט”א לכאן ולכאן.

 

את מערכת הכשרות של הגאון הרב משה יהודה לייב לנדאאב”ד בני ברק ייצגו הרב בצלאל שוץ אשר הרחיב בכל נושא התמציות, והרב לייביש וייס אשר הרחיב בנושא ההשגחה התמידית במטבחים, בפסח ובכל השנה, תוך שהוא מדגיש היבטים חשובים שיש להקפיד עליהם כאשר השגחה במטבח עומדת על הפרק.דבריו עררו עד אדיר וחשיבות מיוחדת

 

הרב ישראל משה פרידמן, מפקח על השחיטה בבד”ץ ‘מחזיקי הדת – בעלזא’, ציין את הייחודיות שבשחיטת העופות כפי שהדבר נהוג במערכת הכשרות, כאשר בניגוד לתפיסה הרווחת לא מדובר ב’חומרות’ אלא בהקפדה על הלכות מפורשות בשו”ע. הרב יצחק ארזי מנהל מחלקת יבוא ברבנות הראשית לישראל ריתק את הקהל בנושא פיקוח הרבנות על דברים המיובאים מחו”ל.

 

 

במרכז הכינוס עמד הדינר החגיגי שנערך בטירה מפוארת סמוכה. הגאון הרב אברהם יפה שלזינגר גאב”ד דק”ק ‘מחזיקי הדת’ ב-נבה – חבר נשיאות מועצת רבני אירופה, נשא משא מרתק בו הדגיש את חשיבותו של החכם ש’אינו בוש לומר איני יודע’, בהבהירו כי החכם יודע לזהות מה אינו יודע. בדבריו שיבח את פעילות ראשי הארגון אשר עושים לילות כימים למען הכלל. הרב סיפר כי כיום מגיעות אליו, כמו ליתר רבני המרכז, שאלות מכל רחבי אירופה ובעיקר מקהילות נידחות שעד כה לא היתה להם כתובת רבנית לשם יכלו להפנות את שאלותיהן.

“רואים את הפירות שלכם במשך כל השנה” אמר הגר”א יפה שלזינגר כשלהמחשת הדברים סיפר על שאלה שהגיעה אליו שעתיים קודם לכן מקהילה נידחת בקולומביה. כמו כן נשאו דברים בדינר הגאון הרב יצחק מאיר הרץ ר”י תומכי תמימיםמלונדון שהרחיב במקצת על כל פעילות המרכז ועמד על הצורך שישי לסייע ולהמשיך ביתר שאת את עבודת הקודש והגאון הרב אברהם רובין מראשי מערכת הכשרות מהדרין רחבות.שחיזק את הרבנים שיעמדו על משמרתם בלי שום פחד ואיחל לעסקני המרכז ברכה והצלחה בכל מעשי ידהים,.

 

נציג הממשל שר החינוך ההונגרי הודה לרבנים על החלטתם לערוך את הכינוס בהונגריה והבטיח שימשיך להיות לעזר לקהילות כאן בהונגריה.

 

הכנס נחתם ביומו השלישי כאשר הרבנים נסעו לסלובקיה שם השתטחו על ציונו של מרן בעל ה”חתם סופר” והכתב סופר זי”ע בתפילה למען כלל ישראל. בדרך לציון הרחיב הרה”ג משה נחשוני על ה”חתם סופר” ועל קהילות הקדוש והישיבות הקדושות שהיו בסלובקיה.

 

הרבנים הודו לראשי הארגון על כנס חשוב זה אשר יתרום להם רבות.