אגף המקוואות במרכז רבני אירופה, בראשות הגאון הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין, רבה של קהילת “בני ישראל” בלונדון וחבר נשיאות מועצת רבני אירופה, ובפיקוחו של המומחה לעניין מקוואות הרב מאיר פוזן, יחל בקרוב בבניית שני מקוואות חדשים: מקוה אחד בויניצא, ומקוה שני בקרויוריוג – שניהם באוקראינה.

מרכז רבני אירופה ישתתף במימון בניית המקוואות, וכן ישא בעול הפיקוח ההלכתי בכל מהלך הבנייה.

יו”ר אגף המקוואות וחבר נשיאות מועצת רבני אירופה, הגרי”י ליכטנשטיין והרב מאיר פוזן, מתכוונים לצאת עוד החודש בראש צוות מומחים, למסע בדיקת מקוואות בקהילות בגרמניה.

במקביל, ממשיך אגף המקוואות בהכשרת מקוואות במסגרת המבצע עליו הכריז מרכז רבני אירופה אשתקד.

להגשת בקשה למימון בניית מקווה, יש לפנות לרב אברהם אבא טורצקי מנהל אגף מקוואות במשרדי מרכז רבני אירופה בארה”ק.