הרבנים יסיירו בקהילות הקודש בודפשט ודבריצין שבהונגריה, ובערים ויניצא וזיטומיר שבאוקראינה. לסיור קדמה הכנה כאשר הרבנים וראשי הקהילות ביקשו את עזרתו של הגרי”י ליכטנשטיין ראב”ד בני ישראל לונדון ויו”ר אגף מקוואות במרכז רבני אירופה בהכוונה ובעצה על מנת לדאוג כי המקווה יהיה מהודר ויענה על כל הקריטריונים ההלכתיים.

הגרי”יליכטינשטיין יו”ר אגף מקוואות מציין כי לאחרונה הולכים ונבנים מקוואות חדשים באירופה, כאשר מלבד העצה בשלבי תכנון המקווה יש צורך בעמידה בקשר רצוף ע”מ לבדוק כי המקווה יהיה כשר ויוחזק ע”י אנשים יראי שמים.

מנהל האגף הרב אברהם אבא טורצקי מוסר: “מדובר באחד הסיורים החשובים בנושאי טהרת המשפחה וכי סיור זה מגביר את הקשר האמיץ בין הרבנים הגאונים שליט”א חברי מועצת רבני אירופה לבין הרבנים והקהילות בקהילות השונות”.

בסיורים ישולבו פגישות חשובות עם ראשי הקהילות ורבני הקהילה לצורך חיזוק וביסוס החיים התורניים.