בשליחותו של יו”ר אגף המקוואות במרכז, הגאון רבי יעקב ישראל ליכטנשטיין שליט”א ראב”ד דק”ק בני ישראל – פדריישין בלונדון וחבר נשיאות מועצת רבני אירופה, נכנס לאחרונה הג”ר יהודה מינצברג שי’ המשמש כמנהל פרוייקט המקוואות הגדול של מרכז רבני אירופה, אל פוסק הדור הגאון הגדול רבי שמואל הלוי וואזנר שליט”א מח”ס שו”ת ‘שבט הלוי’ ור”י חכמי לובלין בארה”ק.

הרב מינצברג נכנס אל הגר”ש וואזנר בכדי להתייעץ עמו בכמה שאלות שעלו במהלך ניהולו של פרוייקט המקוואות הגדול של מרכז רבני אירופה, אשר במסגרתו נבנים 25 מקוואות ברחבי אירופה.

הגר”ש וואזנר שליט”א הורה לרב מינצברג כיצד לנהוג בכמה מקומות בהם המקוואות נמצאים כבר במהלך בנייה ואשר עלו בהם מספר שאלות שבעקבותן היה צריך לעצור את הבנייה.

לסיום הדברים בירך הגר”ש וואזנר שליט”א את הרב מינצברג בברכת הצלחה בפרוייקט המיוחד.

——————

עוד בנושא:

שלב נוסף בפרוייקט המקוואות הגדול