ארבעים ושמונה פעמים נאמר בתורה ‘ואהבתם את הגר’, ולכן מן הראוי שקהילות יהודיות בישראל ובתפוצות ידאגו לקרב את כל מי שמתגיירים”, זו אחת ההחלטות המרכזיות שהתקבלו בכנס הדיינים האירופאי ש’מרכז רבני אירופה’ יזם וארגן בעיר ורשה שבפולין בסיוע ‘קרן מרומים’ שבניהולו של הרב בן ציון ליפסקר. הרבנים גם ביקרו בבית חב”ד בוורשה בראשות הרב שלום סער סטמבלר שגם סייע בארגון הכנס, שנמשך יומיים והשתתפו בו עשרות דיינים מכל מדינות אירופה, הובעה גם דאגה מהמלצות הועדה שמינה ראש הממשלה נתניהו במטרה שתגבש מתווה גיור ממשלתי.

לצד זאת נשמעה בכנס קריאה לממשלת ישראל “לדחות את המלצות הוועדה בראשה עמד השר לשעבר משה ניסים ולא להעלותם כלל לדיון שכן הם מערערים את יסודות היהדות ויביאו להחלשת היהדות כפי שהיא מסורה מדור לדור”, כך הכריז הגאון הרב אליהו רפאל היישריק, חבר בית הדין הרבני הגדול בירושלים ונציגו של הראשל”צ הגר”י יוסף, לכנס. לדברים הצטרפו עשרות דיינים היושבים בבתי הדין המוכרים והמוסמכים באירופה.

הרב מנחם מרגולין מנכ”ל מרכז רבני אירופה, ציין בדברים שנשא בכנס כי “התכנסות דייני אירופה בפולין דווקא בתקופה זו מהווה מסר כי קברניטיה הרוחניים של יהודי אירופה יעשו כל מאמץ להמשיך ולחזק את הקהילה היהודית האירופאית”.

סמנכ”ל מרכז רבני אירופה, הרב אריה גולדברג, הדגיש בדברים שנשא בכנס את שיתוף הפעולה הרב הקיים בין בתי הדין המוסמכים באירופה לבתי הדין בישראל במטרה לשמור על חומות ההלכה היהודית.

במהלך הכנס נשמעה ביקורת חריפה על התערבות מערכת המשפט בישראל בנושאים המסורים להלכה היהודית. חלק מהדיינים ציינו כי שופטים בערכאות משפטיות באירופה נמנעים להתערב בנושאים הנוגעים להלכה היהודית ואף מביעים לה כבוד. הגאון הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין ראב”ד הפדריישן וחבר נשיאות רבני אירופה סיפר כי לא פעם כאשר יהודים מגיעים לערכאה של גויים השופט ממליץ להם ללכת לבית דין יהודי.

בסיום הכנס הוחלט כי “מרכז רבני אירופה” יקים מאגר מיוחד של דיינים ומו”צים בפיקוח של חברי נשיאות רבני אירופה בו יהיו חברים כל הדיינים והמו”צים מאירופה וכך כל מי שיש לו דין תורה יוכל לפנות אל בית דין יהודי ולהימנע מפניה לערכאות של גויים.

מלבד הדיונים קיימו הרבנים ביקור בבית העלמין המקומי בו טמונים רבנים שכיהנו פאר בפולין וסביבותיה ונשאו תפילה סמוך לקבריהם. כמו כן קיימו טכס אזכרה והדליקו נר לעילוי נשמתם של מאות אלפי יהודי פולין שנרצחו בשואה.

הכנס זכה לסיקור רב בכלי התקשורת המקומיים שביקשו לשמוע את דעתם של ראשי ‘מרכז רבני אירפה’ בשורה של נושאים.