עשרות רבנים המכהנים פאר כרבנים מטעם “מרכז רבני אירופה” התכנסו במהלך השבוע האחרון לשלושה ימי עיון מרוממים ומרתקים במיוחד שנערכו בעיר הנובר שבגרמניה, תחת הכותרת “הפורום המקצועי לרבני אירופה”.

הפורום המקצועי לרבני אירופה הינו פורום המתכנס אחת לשנה ודן בנושאים מקצועיים העומדים על סדר יומם של רבני הקהילות באירופה העושים לילות כימים למען יהודי אירופה באשר הם מתוך מסירות נפש מופלאה.

‘מרכז רבני אירופה’ בחר לקיים את המפגש השנה בעיר הנובר שבגרמניה לזכרו של הרב ושליח חב”ד בעיר הרב בנימין וולף ע”ה שנסתלק בחטף לפני 3 שנים. רעייתו הרבנית שטערני שתחי’ הדהימה את כולם כאשר החליטה לקבור אותו בבית הקברות היהודי המקומי ולהמשיך את השליחות והפצת היהדות בעיר.

לזכרו של הרב וולף הוקם בית הכנסת ‘בית בנימין’ שבו מתקיימים שיעורים ופעילויות לקהילה בכל יום והפך למרכז יהודי מרכזי בעיר, ובראשו עומד כיום חתנו הרב לוי גוטליב שיחי’.

הרבנים שהגיעו להשתתף בפורום המקצועי של “מרכז רבני אירופה” התארחו שלושה ימים בבית בנימין ושמעו הרצאות ממיטב המרצים אשר ריתקו את הרבנים במשך שעות ארוכות במגוון נושאים חשובים ובוערים העומדים על סדר יומם של רבני אירופה.

בימי הפורום נשאו דברים בין היתר: הרב יואל בייטש, מרצה לחסידות ומחשבה, ד”ר קובי פלדמן, יועץ חינוכי ומנחה הורים, מר עזרא היידו, מומחה לקהילה ומשפחה, מאמן, מגשר ומנחה קבוצות.

בשעות הערב זכו הרבנים לשעה של קורת רוח מפיו של הרב ישראל דיסקין, השליח הראשי לגרמניה, הרב יהודה טייכטל רבה ומד”א ברלין, מר מיכאל פורסט נשיא הקהילות היהודיות בנידרזאקסן ומר תומס הרמן, מ”מ ראש העיר הנובר.

במהלך ימי העיון נשא במקום דברים הרב שלמה ביסטריצקי רב העיר המבורג וחבר מועצת רבני אירופה אשר במשך זמן רב סקר בפני הרבנים את הפעילות הענפה של המרכז. בדבריו הודה בחום לרבנים אשר עוסקים במלאכת הקודש יומם ולילה במסירות מופלאה למען יהודי אירופה.

במהלך ימי הפורום התקיים ערב הוקרה לרבני אירופה ע”י קהילת ‘בית בנימין’ ובו השתתפו רבים מהקהילה היהודית, אישי ציבור ופוליטיקאים מקומיים.

הרב אברהם אבא טורצקי מזכיר מועצת רבני אירופה הלהיב את הקהל במנגינות ‘מבית אבא’ שהרעידו את מיתרי ליבם בגעגועים לאבינו שבשמיים. ראש העיר מר בליט אונאי קיבל את משתתפי הפורום בבנין העיריה בחמימות רבה ושיבח את הפעילות הגדולה של קהילת ‘בית בנימין’ והבטיח את עזרתו להתפתחות והרחבת הקהילה.

הרב אריה גולדברג מנכ”ל מרכז רבני אירופה הודה בחום רב לראש העיר על עזרתו בעבר ובהווה ובבקשה לעתיד וציין את היענותו תמיד בסבר פנים יפות לכל בקשה ומשאלה של הקהילה היהודית.

אירוע מרגש עד דמעות התקיים בבית העלמין כאשר הרבנים אמרו פרקי תהילים ליד קברו של הרב בנימין וולף ע”ה. הרב אריה גולדברג דיבר בהתרגשות רבה על כך שהוא זכה שמשפחתו של הרב וולף זכתה להמשיך את פועלו הרב בעיר הנובר ביתר שאת וציין שמרכז רבני אירופה הקים בזמנו את קרן ‘פאר בנימין’ בתרומתו של מר רמי לוי אשר חילקו מאות זוגות תפילין ליהודים שקיבלו על עצמם להניח תפילין בכל יום. הרב אברהם אבא טורצקי נשא תפילת קל מלא רחמים לזכרו.

סמנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב יוסי ביינהקר אשר ארגן והפיק את הסמינר ציין בסיפוק רב את התכנים והמרצים שנבחרו בקפידה רבה וב”ה הצליחו לקלוע למטרותיהם של הרבנים.

הרב מנחם מרגולין יו”ר מרכז רבני אירופה מציין שסמינר זה הינו חלק ממארג של פעילות שוטפת על פני כל ימות השנה בעזרה וסיוע לרבנים והקהילות בכל הנחוץ לקיומם של הקהילות וחיזוק הזהות היהודית.