רבני קהילות מצרפת ומדינות נוספות באירופה סיימו היום קורס מקיף בנושא סידור חופה וקידושין. את הקורס מימן “מרכז רבני אירופה” כחלק מהפעילויות הרבות שהוא מקיים עבור כלל הרבנים באירופה בנושאי יהדות ושמירת המצוות.

את הקורס המקיף והייחודי למדו רבני הערים בצרפת ובמדינות אירופה באמצעות שיעורים של הגאון הרב אליהו בר שלום, רבה הראשי של העיר בת ים ומחבר סדרת ספרי ההלכה הנודעים “משפט הכתובה”.

עם סיום הלימודים העיוניים, הוזמנו הרבנים אשר למדו את ההלכות העוסקות בנושא לשלושה ימים מרוכזים של לימודים אינטנסיביים. בסיומם השתתפו הרבנים במבחן מקיף ויסודי שנועד לבחון את הידיעות שלהם. עם סיום בדיקת הבחינה יקבלו הרבנים שהצליחו בה תעודה חתומה על ידי חברי נשיאות ומועצת “מרכז רבני אירופה”  בה הם מאשרים שהם מוסמכים לסדר חופה וקידושין כדת משה וישראל.

בין הרבנים שהשתתפו בסמינר שהוקדש לסיכום לימוד נושא חופה וקידושין היה הג”ר יצחק גוגנהיים, הרב הראשי לפריז וחבר מועצת רבני אירופה, שמסר שיעור מרתק בנושא חובת ההקפדה של הרבנים מסדרי החופה והקידושין בכתיבת שמות החתן והכלה בכתובה כפי מקורם ומשמעותם היהודית.

במהלך דבריו הרחיב והעמיק הגר”י גוגנהיים בצורך ידיעת כללי הדקדוק של השמות הנכתבים בכתובות בשפה  וציין כי  כאשר מתרגמים את השמות משפות שונות ללשון הקודש מתרחשות פעמים רבות טעויות משמעותיות. הוא קרא לרבנים להקפיד שהכתובות שהם עורכים יהיו ללא טעויות ותיקונים. הוא הפתיע את הנוכחים בעדותו כי במהלך עשרות שנות כהונתו ברבנות נוכח פעמים רבות לראות שרבים מהזוגות שהתגרשו היתה בכתובה שלהם טעות על פי ההלכה.

הג”ר שמואל שלמה טובלי, מדייני פריז וחבר “מועצת רבני אירופה” הרחיב בדבריו בסוגים השונים  של עדי הקידושין הכשרים והפסולים והביא דוגמאות שונות מנסיונו העשיר כיצד התמודד עם בעיות שהתעוררו בסמוך למעמד החופה.

הג”ר לוי יצחק קאהן, מו”צ וחבר בית דין רבני ליובאוויטש פריז וחבר מועצת רבני אירופה, מסר במהלך הכנס שיעור מיוחד בדיני בן מאומץ.

אורח הכבוד בכנס, הג”ר אליהו בר שלום, הדריך את הרבנים בשורה של שיעורים שמסר במהלך ימי העיון ועוררו הדים רבים. הוא מסר שורה ארוכה של פרטים שעל הרבנים להקפיד עליהם בכל סידור חופה. הגר”א בר שלום הדגיש בפני הרבנים כי בדור הנוכחי צריך הרב שמסדר את החופה והקידושין לעשות כל מאמץ בשכנוע זוגות שאינם שומרי תורה ומצוות להינשא כדת משה וישראל. “עליו לקיים את השיחה בנושא בסבר פנים יפות, בדרכי נועם ובהסברה נכונה. לצד זאת חובה עליו להקפיד על שמירת כל כללי ההלכה המסורים לנו מדור לדור בלא לסטות מהם”.

המשתתפים הודו ליו”ר ה”מרכז” הרב מנחם מרגולין ולסמנכ”ל ה”מרכז” הרב יוסי ביינהקר כמו גם להרב אברהם אבא טורצקי מזכיר מועצת רבני אירופה על הטירחה הרבה וההשקעה בסמינר החשוב והנחוץ,

מנכ”ל “מרכז רבני אירופה” הרב אריה גולדברג אשר פיקח באופן אישי על הסמינר, אמר בסיום הכנס כי השתתפו בו רבנים צעירים רבים והוא מהווה נדבך נוסף בפעילות המקיפה והייחודית של “מרכז רבני אירופה” אשר פועל רבות בתחום הכשרת הרבנים בתחומים הלכתיים ומקצועיים.

בהנהלת ה”מרכז” הביעו תודה מיוחדת למארח הסמינר הרב שמואל חורי, רב הקהילה התוניסאית בפריז ונציג “מרכז רבני אירופה” בצרפת אשר פעל רבות לקיומו והצלחתו של הסמינר.