“אין שחיטה מהודרת מזו”, כך התבטא רבה האשכנזי הראשי של ירושלים הגאון הרב אריה שטרן בסיום ביקור שערך במשחטת ‘עוז והדר’ ביישוב שגב שלום יחד עם הרב הפוסק של ארגון הכשרות EK שעל יד מרכז רבני אירופה הגאון הרב ירמיה כהן אב”ד פריז. המשלחת שכללה את סמנכ”ל מרכז רבני אירופה ומנהל אגף הכשרות EK הרב יוסף מינסקי וכן את הרב אבינועם קוטשר שמשמש מנהל לשכת הגר”א שטרן קיימה סיור מקיף ומעמיק במשחטה ועמדה על כל הידורי הכשרות המעולים המונהגים בה. את פני המשלחת קידמו רב המשחטה הגאון הרב זלמן טבק וראש המשגיחים הרב שלמה פרידמן אשר הדריכו את חברי המשלחת לאורך כל תהליך השחיטה המהודרת. בסיום הסיור התבטא רבה של ירושלים: “אין לך שחיטה יותר מהודרת מזו. EK הציבו רף כשרות גבוה מהמהודרים שראיתי”.